1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני, וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה בלבד ללא העברתם לצד שלישי ולא ייעשה בהם שימוש מלבד עדכוני סטטוס ומסירת ההזמנה (מעקב הזמנה).
   2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם צד שלישי.
   3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום מלבד 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי לצורך חשבונית מס קבלה אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
   4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ככל הידוע, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, כמובן שבהתאם לחוק מדינת ישראל. רינגו לא תמסור שום מידע לרשויות אם תנאים אלו לא חלו.
   5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. ניתוח המידע מתבצע “In house”, מה שאומר שהמידע לא יוצא החוצה מרינגו.
   6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. במקרה כזה חלילה – החברה תנסה לפצות בהתאם.
   7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר אלא אם הלקוח ביקש אחרת בכתב בעמוד צור קשר.
   8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
   9. האתר משתמש בשירותים שונים לצורך איסוף מידע אנלטי, שירותים אלו כאמור, מסופקים על ידי הספק המקורי שלהם ולא על ידי צד שלישי, דוגמה לשירותים המשתמשים בהם בחברתינו היא, אך לא מוגבלת: Google Analytics, Tag Manager וSearch Console, Flashy, Google – הגדרת שירותים אלו היא לא איסוף שום מידע אישי על המשתמש אלא רק על פעולותיו הכלליות ועל נתוני המערכת שלו. זאת בכדי לשפר את האתר ולא מעבר לכך. רינגו אינה אחראית על מדיניות הפרטיות של שירותים אלו, ובכל תלונה או טענה הקשורים לשירותים אלו יש לפנות לספק המקורי שלהם.
   10. על מנת למחוק את מידע הלקוח ממאגרי חברתינו יש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני למייל: [email protected] עם הכותרת ״בקשה למחיקת מידע אנליסטי״ בצירוף פרטי הלקוח בגוף ההודעה ( מייל ומספר טלפון בעיקר )סודיות ופרטיות